ดูงานโครงการเกษตรรวมใจฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี

กร.ทบ. จัดการอบรมทักษะทางด้านดนตรี และจัดกิจกรรมอบรม คุ […]

ดูงานโครงการเกษตรรวมใจฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี Read More »