Author name: pop_admin

ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

           –  ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด […]

ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ Read More »

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และแจกจ่ายสัตว์ปีก ปลาน้ำจืดในพื้นที่ จ.นครนายก

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และแจกจ่ายสัตว์ปีก ปลาน้ำจืดในพื้นที่ จ.นครนายก Read More »

หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี ๖ เดือน เหล่า กส. รุ่นที่ ๒๗ ฝึกงานนอกสถานที่

 สัปดาห์ที่ ๑๐ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมนอกสถานที่ ห้วง ๒๓

หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี ๖ เดือน เหล่า กส. รุ่นที่ ๒๗ ฝึกงานนอกสถานที่ Read More »

จัดประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารเกษตรรวม

จัดประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 1330 นายคณิต คงช่วย รองผู้ว

จัดประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read More »

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 0900น. พล.ต รณรงค์ โรจนเสน

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 Read More »

Scroll to Top