กรกฎาคม 2023

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. ตรว […]

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม Read More »

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 และ หลักสูตรนา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) Read More »

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบั

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) Read More »

พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 26 เหล่า กส.

พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ

พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 26 เหล่า กส. Read More »

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 32

พล.ต. รณรงค์ โรจนเสน จก.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธี พิธีเปิ

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 32 Read More »

Scroll to Top