พฤษภาคม 2024

ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

           –  ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด […]

ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ Read More »

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และแจกจ่ายสัตว์ปีก ปลาน้ำจืดในพื้นที่ จ.นครนายก

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และแจกจ่ายสัตว์ปีก ปลาน้ำจืดในพื้นที่ จ.นครนายก Read More »

หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี ๖ เดือน เหล่า กส. รุ่นที่ ๒๗ ฝึกงานนอกสถานที่

 สัปดาห์ที่ ๑๐ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมนอกสถานที่ ห้วง ๒๓

หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี ๖ เดือน เหล่า กส. รุ่นที่ ๒๗ ฝึกงานนอกสถานที่ Read More »

Scroll to Top