กิจกรรมการฝึกศึกษา

หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี ๖ เดือน เหล่า กส. รุ่นที่ ๒๗ ฝึกงานนอกสถานที่

 สัปดาห์ที่ ๑๐ อยู่ระหว่างการฝึกอบรมนอกสถานที่ ห้วง ๒๓

หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี ๖ เดือน เหล่า กส. รุ่นที่ ๒๗ ฝึกงานนอกสถานที่ Read More »

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 0900น. พล.ต รณรงค์ โรจนเสน

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 Read More »

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 ดูงานภาคเหนือ

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 (1/66) :&#8211

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 ดูงานภาคเหนือ Read More »

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 31 (1/66)

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 66 – เวลา 0900 กระทำพิธีปิดการ

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 31 (1/66) Read More »

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. ตรว

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม Read More »

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบั

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) Read More »

พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 26 เหล่า กส.

พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ

พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 26 เหล่า กส. Read More »

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 32

พล.ต. รณรงค์ โรจนเสน จก.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธี พิธีเปิ

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 32 Read More »

Scroll to Top