หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 ดูงานภาคเหนือ

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 (1/66) :
– รับฟังการบรรยายสรุป ภารกิจ การจัด กสษ.3 กส.ทบ. โดยมี ผอ.กสษ.3 กส.ทบ.
– เวลา 1000 – 1200 ชมสาธิตการตรวจระบบสืบพันธุ์แม่ม้า /ตรวจการตั้งท้องด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์/ การรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ลา และการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสดพ่อลาให้กับแม่ม้า โดย พ.ท.สิทธิชัย เอี่ยมประไพ หน.ผสบ.กสษ.3 กส.ทบ. ณ มว.ขยายพันธุ์สัตว์ ผสบ.กสษ.3 กส.ทบ.

Scroll to Top