จัดประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อาคารเกษตรรวม

จัดประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 1330 นายคณิต คงช่วย รองผู้ว

จัดประชุมหารือกับส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read More »

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 0900น. พล.ต รณรงค์ โรจนเสน

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 Read More »

ดูงานโครงการเกษตรรวมใจฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี

กร.ทบ. จัดการอบรมทักษะทางด้านดนตรี และจัดกิจกรรมอบรม คุ

ดูงานโครงการเกษตรรวมใจฯ และโครงการทหารพันธุ์ดี Read More »

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 ดูงานภาคเหนือ

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 (1/66) :&#8211

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 ดูงานภาคเหนือ Read More »

จัดอบรมเรียนรู้เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน และเศรษฐกิจพอเพียง

คณะ ครู อาจารย์ นักศึกษา สกร.อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 80

จัดอบรมเรียนรู้เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน และเศรษฐกิจพอเพียง Read More »

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 66 พ.อ. อำนาจ จังพานิจ (รอง ผบ.ร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Read More »

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 31 (1/66)

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 66 – เวลา 0900 กระทำพิธีปิดการ

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 31 (1/66) Read More »

Scroll to Top