จัดอบรมเรียนรู้เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน และเศรษฐกิจพอเพียง

คณะ ครู อาจารย์ นักศึกษา สกร.อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 80 คน เข้าอบรมเรียนรู้เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน และเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ร.อ.หญิง รพีพร สกุลทิพย์ อจ.แผนกวิชาการเกษตรฯ และ นางปาริชาติ ศรีเกษม พนง.ราชการ รหัส 1-2 ข 007 จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรพร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่โครงการเกษตรรวมใจ และโครงการทหารพันธุ์ดี และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดสุตธรรมาราม ต.พรหมมณี จว.นครนายก

Scroll to Top