จัดการประชุมร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 66 จัดการประชุมร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและรักษาโรคพยาธิในเม็ดเลือดโคนมและการป้องกันสัตว์เคี้ยวเอื้องที่มีภายในหน่วย

Scroll to Top