การทดสอบความชำนาญทางทหาร ประจำปี 66 ครั้งที่ 1 (กรณีพิเศษ)

 • ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (PreTest)

  วันเวลา 4 - 8 ก.ย. 66 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบจริง โดยไม่จำกัดจำนวน

 • ประกาศรายชื่อ "ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฯ"

  13 ก.ย. 66 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์

 • ซักซ้อมและทดสอบระบบฯ ครั้งที่ 1

  15 ก.ย. 66

 • ซักซ้อมและทดสอบระบบฯ ครั้งที่ 2

  20 ก.ย. 66 (จนท.พร้อม ทดสอบระบบ เวลา 1030 ผู้เข้ารับการทดสอบ เริ่มทำข้อสอบ เวลา 1100 - 1130)

 • การทดสอบความรู้ (ทดสอบจริง)

  22 ก.ย. 66 ทดสอบผ่านระบบ e-Learning โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป ถือว่า "ผ่านการทดสอบ"

 • ประกาศผลการทดสอบ

  ประกาศผลการทดสอบความชำนาญทางทหาร ประจำปี 66 ครั้งที่ 1 (กรณีพิเศษ)

Scroll to Top