กิจกรรมจิตอาสา

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และแจกจ่ายสัตว์ปีก ปลาน้ำจืดในพื้นที่ จ.นครนายก

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา และแจกจ่ายสัตว์ปีก ปลาน้ำจืดในพื้นที่ จ.นครนายก Read More »

จัดอบรมเรียนรู้เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน และเศรษฐกิจพอเพียง

คณะ ครู อาจารย์ นักศึกษา สกร.อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 80

จัดอบรมเรียนรู้เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน และเศรษฐกิจพอเพียง Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า

จัดกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวัน

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้า Read More »

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 และ หลักสูตรนา

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) Read More »

Scroll to Top