สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ
โครงการทหารพันธุ์ดีฯ โครงการเกษตรรวมใจฯ (27 ต.ค.66)

Scroll to Top