ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

           –  ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                    สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จว.อ.ด. เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. ๖7 น้อมเกล้าฯ ถวาย ไก่งวง จำนวน 6 ตัว ได้แก่ พันธุ์อเมริกันบรอนซ์  3 ตัว และพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ 3 ตัว

            –  28 มี.ค. 67 ส่งมอบไก่งวงพระราชทาน จำนวน 6 ตัว ได้แก่ พันธุ์อเมริกันบรอนซ์ 3 ตัว และพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ 3 ตัว ให้กับ โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.28 ค่ายศรีสองรัก จว.ล.ย. พระราชทาน เมื่อ 10 ก.พ. 67

Scroll to Top