ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)

หลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 และ หลักสูตรนายสิบชั้นต้นแบบผสมผสาน รุ่นที่ 31 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) ต.พรหมณี อ.เมือง จว.น.ย.

Scroll to Top