พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 0900น. พล.ต รณรงค์ โรจนเสน จก.กส.ทบ./ ผบ.รร.กส.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชั้นนายร้อยแบบผสมผสาน รุ่นที่ 33 ณ อาคารเกษตรรวมใจ รร.กส.กส.ทบ.

Scroll to Top