พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 26 เหล่า กส.

พิธีประดับเครื่องหมายเหล่าและพิธีต้อนรับนักเรียนนายสิบ รุ่นที่ 26 เหล่า กส. รุ่นที่ 58 ณ อาคารเกษตรรวมใจ รร.กส.กส.ทบ. โดยมี พล.ต. รณรงค์ โรจนเสน จก.กส.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

Scroll to Top