ปศุสัตว์นครนายกเข้ามาตรวจทางกายภาพ การทำโปรแกรมวัคซีน

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.66 สัตวแพทย์ จาก ปศุสัตว์นครนายกเข้ามาตรวจทางกายภาพ การทำโปรแกรมวัคซีน และทำหลักฐานบัตรประจำตัวสัตว์ ให้กับโคพระราชทาน

Scroll to Top