ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ปฐมนิเทศและลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ณ อาคารเกษตรรวมใจฯ รร.กส.กส.ทบ. โดยมี พ.อ. อำนาจ จังพานิช (รอง ผบ.รร.กส.กส.ทบ.) และ นางเวฬุรีย์ อุปถัมภ์ (ผอ.วษท.ฉช.) เป็นประธาน มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมพิธี จำนวน ๒๐ นาย

Scroll to Top