น้อมเหล้าฯ ถวายลูกเเพะ

ดำเนินการคัดลูกเเพะที่มีความสมบูรณ์ น้อมเหล้าฯ ถวายสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 ตัว โดยรายงานผ่านศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มอบให้กับ ฟาร์มนนนิพัทธ์ ยาวรำ หมู่ 11 ต.คำเเก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

Scroll to Top