นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.และคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สมาคมแม่บ้านทหารบก ภายใต้การนำของ พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี พลตรี รณรงค์ โรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และ พันเอก อำนาจ จังพานิจ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ให้การต้อนรับ

Scroll to Top