ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม รร.กส.กส.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พล.ต. ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ.(2) เป็นประธานคณะกรรมการฯ

Scroll to Top