กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นำกำลังพล รร.กส.กส.ทบ. ,หลักสูตร นนส., หลักสูตร ชั้นนายร้อยฯ เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดสุตธรรมาราม

Scroll to Top