กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ จว.น.ย. โดยจุดดำเนินกิจกรรม ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 3428 และ 3082 จากบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ – บริเวณประตูทางเข้า รร.จปร. (ถนนสายจงรักภักดี) กิจกรรมประกอบด้วย เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดเส้นทาง

Scroll to Top